عکس دمی گوجه فرنگی
Fatemehrasolifar
۳۶
۷۶۰

دمی گوجه فرنگی

۲۳ شهریور ۹۶

چه دوهزار نفر شما را فالوو كنند ، چه دو ميليون،

چه بيشتر!
آدم هاي مهم زندگي شما دو، سه نفر بيشتر نيستند..
اگر دو
سه نفر
(دوست ، آشنا ، همسر )
نزديك خودتان داشتيد كه برايتان تب كنند ، اشك بريزند و شما را بفهمند؛
دليل بزرگي داريد كه از زنده بودن شادمان باشيد!..
بقيه ي آن دو هزار و دوميليون ، براي شما "اعداد" اند و شما براي آنها
"اسم" و "عكس"

مواظب آدمهای نزدیک و واقعی زندگیتان باشید
#دمی#گوجه_فرنگی# پلو#چالش#آشپزی#مثبت
...
نظرات