عکس کلم پلوشیرازی
Azin.M
۵۰
۶۳۷

کلم پلوشیرازی

۲۹ شهریور ۹۶
دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نگشت
دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور
♡حافظ♡
🍀🍀🍀🍀
سلام👋
آرامش↪ قلبتون💗 پایدار✔
...
نظرات