عکس قورمه سبزی
موکا
۹۸
۶۸۱

قورمه سبزی

۱ اردیبهشت ۹۴
قورمه سبزی دستپخت مادر عزیزم هست وسالاد کاهوش رو خودم درست کردم هرچند پیش تزیینات شما دوستان هنرمند خیلی ابتدایی و ساده است
...
نظرات