عکس دختری از تبار لر 
غیرت یعنی لربودن 
محبت یعنی لربودن 
خونگرمی یعنی لر بودن 
مهمان نوازی یعنی لر بودن
لیلا
۱۰
۶۷۷

دختری از تبار لر غیرت یعنی لربودن محبت یعنی لربودن خونگرمی یعنی لر بودن مهمان نوازی یعنی لر بودن

۱۵ مهر ۹۶
قرمه سبزی مامانی حرف نداره:-P
...
نظرات