عکس قیمه نثار قزوین با دسر ژله و کاسترد با میوه

قیمه نثار قزوین با دسر ژله و کاسترد با میوه

۱۸ مهر ۹۶

زندگی خودتون رو با دیگران مقایسه نکنید.
هیچ قیاسی بین ماه و خورشید وجود نداره. اونها زمانش که برسه می درخشند...
...
نظرات