عکس لازانیا لقمه ای
Ashpazi_Mahdiyeh
۷۶
۹۱۱

لازانیا لقمه ای

۳ آبان ۹۶
لازانیا جان جانااااان😋عاشقشــــ💖ـــــم
واسه خوردنش لحظه شماری میکردم واسه همین نتونستم بهتر از این تزیین کنم دیگه شما به بزرگی خودتون ببخشید 😅 دفعه بعد جبران میکنم 😘

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

سعی نکن متفاوت باشی!
فقط "خوب باش"
خوب بودن به اندازه ی کافی متفاوت است...


...
نظرات