عکس کلم شور امسالم???
فریبا❤مصطفی
۱۶۵
۱.۲k

کلم شور امسالم???

۹ آبان ۹۶
هر چی از زحمتش بگم کم گفتم دیروز از ظهر تا اخر شب درگیرش بودم هنوزم خستگیش تو تنمه😭😭😭خواهرم بهم میگه تو تازه عروسی یا مامان بزرگی با این کارایی که میکنی😉😉دست خودم نیس علاقه دارم❤❤❤
...
نظرات