عکس عدس پلو مخلوط
sedi
۱۶۱
۲.۷k

عدس پلو مخلوط

۱۰ آبان ۹۶
کمال همنشین در شوهرم اثر کرد ،میخواستم خودم این زنبور و درست کنم اما شوهرم اینکار و کرد ....کلی هم ذوقش کرد
...
نظرات