عکس کیک وانیلی با فیلینگ موز و گردو

کیک وانیلی با فیلینگ موز و گردو

۲۳ آذر ۹۶
می خوااهم برگردم به روز های کودکی...
آن زمان هایی که پدر تنها قهرمان بود
عشق،تنها در آغوش مادر خلاصه میشد
بالاترین نقطه زمین،شانه های پدر بود
بدترین دشمنانم،خواهر و برادرهای خودم بودند
تنها دردم،زانوهای زخمی ام بودند
تنها چیزی که می شکست،اسباب بازیهایم بود
ومعنای خداحافظی تا فردا بود!
...
نظرات