عکس بیسکوییت وانیلی

بیسکوییت وانیلی

۹ خرداد ۰۲
#تولد_شش_سالگی#باب_اسفنجی#کوکی_فوندانت
عذرخواهم اگر تاره دیگه برشه پاپیونه دیگه 🥴🥴
بماند به یادگار از روز به روز بزرگتر شدن جان دل مادر
دوهفته از اعتراض من گذشته ولی هیچ ترتیب اثری داده نشد نهایت همین ویرایش پست رو درست کردن باز جای شکر داره
...