عکس شیرینی گل محمدی
زینب سادات ۱
۶۹
۱.۲k

شیرینی گل محمدی

۲ اسفند ۹۶
دستورش تو پیجم هست و
https://sarashpazpapion.com/recipe/2e3f9db13121bced70e171d3c1f9b509
فیلمش هم همینطور،لینک فیلم اینه
https://sarashpazpapion.com/video/1586529880218035e1334eadb1fc2a93
همینا رو داشتم میپختم فیلم گرفتم از مراحلش
...
نظرات