عکس دسر فرانسوی
narges.m70
۵۹
۶۰۱

دسر فرانسوی

۴ اسفند ۹۶
چرا زنان سن خود را کمتر از سن شناسنامه ای خود می دانند؟

چون روزهایی را که منتظر تولد کودکش بوده
فقط با دلواپسی انتظار کشیده و زندگی نکرده....
چون شبهایی که فرزندش مریض بوده
و در کنار بستر او نشسته و گریسته و زندگی نکرده....
چون زمانی که فرزندش بیرون از خانه بوده تا لحظه ورودش،
فقط به در چشم دوخته و زندگی نکرده....
چون بارها بخاطر راحتی سایر اعضای خانواده،
خواسته ها و نیازهای خود را نادیده گرفته و زندگی نکرده....
او همه اینها را از زندگی کم کرده
و سپس سن خود را حساب میکند...
حق با اوست و منصفانه نیست زمانی را که برای دیگران زندگی کرده به حساب او بگذاریم.. .
ب افتخار همه خانومای پاپیونی👏👏👏👏👏👏
...
نظرات