عکس سبزی پلو باماهی
Leiloon
Leiloon
۵۲
۵۸۸

سبزی پلو باماهی

۵ اسفند ۹۶
تنها در ناملایمات زندگی است که فضایل انسان رشد میکندو به اوج میرسد
وگرنه در غیاب باد انبوه پنبه چون کوه استوار است.
منبع:باشگاه پرواز
...
نظرات
سایر کاربران
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
مامان هستی ٢١ساله اهل شهرشاندیز عاشق شعروهنر
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
هیچ نیازی به رقابت جوئی با هیچ انسانی نیست . هرشخصی خود خودش است،تو تو هستی وکاملا خوب وزیباهستی.🌱🌱
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
کاربر فعال سرآشپز پاپیون