عکس جامبوشلز
نرگس
۲۵
۶۶۷

جامبوشلز

۱۰ اسفند ۹۶
سلام به همگی
این کار رو من تو فرصت کم وبدون تزیین درست کردم .اما مزش خوب بود.
این مدله دیگه جامبو هست که بهش میگن پیپه لیسکی.
مواد داخلشم الویه هست.
...
نظرات