عکس شیرینی ساق عروس
zahra_kiapour
۳۵
۸۸۴

شیرینی ساق عروس

۲۶ اسفند ۹۶

❤لطفا حساب هایتان را تا قبل عید تسویه کنید
بوسه هایی که بدهکارید
ببخشیدهایی که از سر غرورتان نگفته اید
دلی را میتوانستید به دست بیاورید و نیاورده اید
رفتنی را که از سر لج به جای ماندن ترجیح داده اید
حتما نباید حسابمان مالی باشد
همین ها میتواند یک عمر خوشبختی را به تو هدیه دهد
حداقل حساب های عاطفی مان را تسویه کنیم ...❤️
#شیرینی_ساقه_عروس_مازندرانی#شیرینی_خانگی
#شیرینی_عید_نوروز

...
نظرات