عکس شیرینی نخودچی بدون فر
_helen.72
۲۷
۱.۷k

شیرینی نخودچی بدون فر

۳ اردیبهشت ۹۷
بابا داشت روزنامه میخوند🍀🌹

بچه گفت: بابا بیا بازی!🍀

بابا که حوصله بازی نداشت🍀

ی تیکه از روزنامه رو ک نقشه دنیا بود🍀

رو تیکه تیکه کرد و گفت :🍀

فرض کن این  پازله…! درستش کن!🍀

 چند دقیقه بعد بچه درستش کرد🍀

بابا، باتعجب پرسید:🍀

توکه نقشه دنیا رو بلد نیستی چطور درستش کردی؟!🍀

 بچه گفت: ادمای پشت روزنامه رو  درست کردم …🍀

دنیا خودش درست شد🍀

آدمای دنیا که درست بشن…🍀

 دنیا هم درست میشه   …🍀
...
نظرات