عکس اکبر جوجه
شیدا :-)
۱۰۶
۱.۱k

اکبر جوجه

۲۰ اردیبهشت ۹۷
بزرگترین هراس یک زن،
نادیده گرفته شدن است !
این موجودات ظریف به گونه ای خلق شده اند که
اگر دشمنشان نیز نسبت به آن ها بی اعتنایی کند،
رنج خواهند کشید . . .
...
نظرات