عکس شکلات مغزدار تخم مرغی
zjojo✔
۴۵۸
۲.۵k

شکلات مغزدار تخم مرغی

۲۲ اردیبهشت ۹۷
سلام عزیزایه دلم خوبین؟🙋🙋🙋 خیلی ماه هستین تک تکتون‌‌،بهترینیدخیلی انرژی هایه مثبتتون بهم میرسه مرسی هستین😙😙😙 ازآبجی تاراهم ممنون بابت اینکه پیجِ منومعرفی کردفدایی داری عزیزم💋💋💋 شکلاتِ مغزدارنارگیلی وفندق سفارش مشتری 😊
#شکلات_مغزدارعاشق شوید
نه به خاطرلذت بوسه وهم آغوشی
به خاطرتمرکزذهن روی یک نفرعاشق شوید
وفاداری لذت دارد
همانقدرکه زن رابایدفهمید
مردراهم بایددرک کرد
همانقدرکه زن "بودن" میخواهد
مردهم "اطمینان" میخواهد
همانقدرکه بایدقربان صدقه ی روی بی آرایش زن رفت
بایدفدای خستگی های مردهم شد
همانقدرکه بایدبی حوصلگی های زن راطاقت آورد
کلافگی های مردراهم بایدفهمید
خلاصه"مرد" و "زن" ندارد
به نقطه "ما " شدن که رسیدی
بهترین باش برایش.......
بگذارحس کندهیچکس به اندازه تودرکش نمیکندمخلص🙌🙌🙌🙌
یاعلی❤۲۴❤
...