عکس خورشت خلال
kereshmeh❤
۵۶
۱.۱k

خورشت خلال

۳۰ اردیبهشت ۹۷
سرسفره افطار برای مادرم دعا کنیدکه‌عمل‌داره😔
#لوبیاپلو
#خورشت‌خلال
#سالادشیرازی
#برنج‌
...
نظرات