عکس شکلات داغ
باران سجادی
۱۴۴
۱.۴k

شکلات داغ

۲ تیر ۹۷
یکی باید باشد
کاری کند کارستان
بیاید‌ تو را " مدیونِ "
نگاهش...
قلبش...
و دوست داشتنت کند
تا جایی که جــاودانه
از احساس
مقروضش بمانی...
...
نظرات