عکس آلبالو پلو با مرغ
شبنم
۱۴
۲۴۸

آلبالو پلو با مرغ

۲۹ تیر ۹۷
البته آلبالو پلو با گوشت قلقلی 😊😊😊
خیلی شهامت میخواست که آلبالو پلو بپزم چون اونقدر خواهر و مادرم آلبالو پلوهای خوشمزه ای میپزن و در پخت این غذا ماهرن ( خصوصا خواهرم ) که هیچ جوره راه نداره بتونی به گرد پاشون هم برسی 😅😅😅
ولی از اونجایی که پسرم خیلی دوست داره ، دل رو به دریا زدم و ... خوشبختانه مقبول افتاد 🍒🍒🍒🍒
...
نظرات