عکس اورمیه خورش
magy
۷۵
۹۲۳

اورمیه خورش

۵ مهر ۹۳
من گوجه نریختم و تند و فلفلی درست کردم. جاتون خالی خوب شد دوستان
...
نظرات