عکس ماکارونی
Mahsa80_80
Mahsa80_80
۲۱
۳۵۰

ماکارونی

۱۷ شهریور ۹۷
فرودگاه بودم
يه جوان پس از سال ها دورى از وطن به وطنش بازگشت...

أو از هواپيما كه پياده شد، ساكشو زمين گذاشت و سجده كرد و خاك وطنش را بوسيد...
سرش راكه بلند كرد ديد

ساكش نيست...!!😳

به ايران خوش اومدی😂

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
...
نظرات دستور پخت

ماکارونی

۰
محبوبه بانو
عالیییه عزیزم
۱۷ شهریور ۹۷
۰
Mahsa80_80
😛😛
۱۷ شهریور ۹۷
۰
Mahsa80_80
فدااااا
😘
۱۷ شهریور ۹۷
۰
Mahsa80_80
قربون شما
۱۷ شهریور ۹۷
۰
Mahsa80_80
فدای شما
۱۷ شهریور ۹۷
۰
Mahsa80_80
خیلی ممنون
😂😂
۱۷ شهریور ۹۷
۰
Mahsa80_80
فداااا
۱۷ شهریور ۹۷
۰
Mahsa80_80
قربون شما
۱۷ شهریور ۹۷
۰
Mahsa80_80
😍😍😍😍
۱۷ شهریور ۹۷
۰
Mahsa80_80
فدای شما
۱۷ شهریور ۹۷
سایر کاربران
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
یه اقا پسر 18 ساله که عاشق آشپزیه...
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
کاربر فعال سرآشپز پاپیون