عکس ماکارونی
Mahsa_salami
Mahsa_salami
۲۱
۳۵۹

ماکارونی

۱۷ شهریور ۹۷
فرودگاه بودم
يه جوان پس از سال ها دورى از وطن به وطنش بازگشت...

أو از هواپيما كه پياده شد، ساكشو زمين گذاشت و سجده كرد و خاك وطنش را بوسيد...
سرش راكه بلند كرد ديد

ساكش نيست...!!😳

به ايران خوش اومدی😂

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
...
نظرات
سایر کاربران
جوانی ام فدای خاک پای حسین (ع)
خدایاشکرت🙌🙏
فاطمه هستم 20ساله از مرند آذربایجانشرقی یاشاسین آذربایجان
خوشا شیرازوآدمهای خوبش
کارای همه قشنگن همه زحمت کشیدن همه لایک دارن👏👏
شهادتت مبارک عزیزم 😢😢