عکس فسنجون رشتی
ثمین
۴۸
۸۹۰

فسنجون رشتی

۷ مهر ۹۷
ساده بدون تزیین .خیلی خسته بودم دوروز در حال گرفتن رب بودم .خداروشکر تن سالم داریم که کار بکنیم خسته بشیم .همیشه مادرم میگفت خدابیامرز .
...
نظرات