عکس 《کوکی قهوه نسکافه》☆
مهراگین
۳۳
۵۵۷

《کوکی قهوه نسکافه》☆

۸ آبان ۹۷
خوب گوش کن!
صدای قدم ها؛
صدای سایش کفش ها بر سینه جاده ها؛
کسی می گوید بیا!
چند روز است که در راهی و باز هم خسته نمی شوی.
چون تو خوب این صدا را می شناسی.
صدای حسین را که بی وقفه می گوید بیا بیا بیا…
...
نظرات