عکس شيرينی مشهدی ( آلمانی )

شيرينی مشهدی ( آلمانی )

۳۰ آبان ۹۷
سلام 🙋🙋🙋🙋
ت
و
ل
د
س
و
گ
ن
د
ج
و
ن
م
م
ب
ا
ر
ک
🎉🎉🎉🎉🎁🎊🎊🎊🎊🎉🎉🎉🎉🎁🎁🎂🎂
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

اين پست خوشمزه ودلبر تقديم به سوگند جونم که تولدشه💞💞💞💞💞💞💞
فداش بشم که خيلي واسم عزيزه😍😍😍😍😍 سوگند جونم آبجي فدات تولدت خيلي خيلي مبارکه💖💖💖🌷🌷🌷🌷اينم لينک پيج زيباش
https://sarashpazpapion.com/picture/9a8b41502a79805cd7a16fee8b1a661e

انقدر هول بودم واسه فرستادن پست الان ديدن f.sajadiيادم رفته😩😂😂😂😂😂😂
...
نظرات