عکس خمیر بازی کودک
aylyn:86
۲۴
۳۲۰

خمیر بازی کودک

۳ آذر ۹۷
این هم از خمیر بازی من با دستور فاطمه جون
ممنونم فاطمه جون عالیه
ترجیح میدم حتما درست کنید برای بار دوم دارم درست می کنم بار اول پلاستیک باز موند و خشک شد
اما اینبار برای پسر داییم درست کردم که عاشق خمیره😂😂
#خمیر#بازی#کودک#aylyn#86
...
نظرات