عکس کیک تخته ای نارگیل و کشمش

کیک تخته ای نارگیل و کشمش

۹ دی ۹۷
❣ﭼﺮﺍ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﺍﻧﺪ؟

ﭼﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺗﻮﺳﺖ
ﻫﯿﺠﺎﻥ ﻭ ﻋﺸﻖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮﺳﺖ
ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺗﻮﺳﺖ
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻭ ﺍﯾﺜﺎﺭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺗﻮﺳﺖ
ﺩﻋﺎﯼ ﺧﯿﺮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﻮﺳﺖ
ﺍﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺩﺍﺭﺩ
ﻗﻠﺐ ﺍﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻇﺮﯾﻒ ﻭ ﺷﮑﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺷﻮﺥ ﻭ ﺷﯿﻄﺎﻥ
ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻓﺮﯾﺒﺎ
ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ
ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻮﺵ ﺁﻫﻨﮓ
ﺍﻭ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺍﺳﺖ
ﺍﻭ ﯾﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻭ به او عشق بورز...

سلام درود ب دوستای گل پاپیونی💋💞‌‌کیک بی نهایت خوشمزه من با دستور دوست عزیز با نام کاربری میترا https://sarashpazpapion.com/user/5a46522c0cb085.58341362 💖‌خیلی خیلی عالیه بود ممنون از دستور خوبت عزیزم😘

دوستون دارم👈❤👉
‌زندگی هرلحظش ب کامتون..روزگارتون خووش❤❤
...
نظرات