عکس کیک مخصوص روز جمعه
ساره
۲۰
۲۸۹

کیک مخصوص روز جمعه

۱۴ دی ۹۷
❤❤❤🌷🌷🌷

💢وقتی گرسنه ای یه لقمه نون خوشبختیه....
وقتی تشنه ای یه قطره آب خوشبختیه...
وقتی خوابت میاد یه چرت کوچک خوشبختیه...
خوشبختی یه مشتی از لحظاته...
یه مشت از نقطه های ریز که وقتی کنار
هم قرار می گیرن یه خط رو
می سازن به اسم زندگی💢

قدر خوشبختی هاتونو بدونید...‼

🍃✨🌸✨🍃✨🌸✨🍃
...
نظرات