عکس قرمه سبزی با مرغ
بهار
۳۵
۸۷۱

قرمه سبزی با مرغ

۱۰ بهمن ۹۷
قرمه سبزی با مرغ مخصوص دختر گلم. انقدر لایکا کمه که آدم دلسرد میشه عکس بذاره. ولی من هميشه عکسهای شما دوستان رو لایک میکنم و لذت میبرم از کاراتون.
...
نظرات