عکس پاستیل
ف مثل فرشته
۱۹۲
۲.۱k

پاستیل

۱۹ بهمن ۹۷
گفتم خدا این همه سختی چرا؟گفت ان مع العسرا یسرا (قطعاً به دنبال هر سختی آسایشی است)خدایا به همین آیه مبارک قسم سختیها را برایمان آسان کن ودستمان را بگیر
...
نظرات