عکس #عدس پلو خوشمزه ?#
#سالاد فصل #

#عدس پلو خوشمزه ?# #سالاد فصل #

۲۳ بهمن ۹۷
نظرات
سایر کاربران
آشپزی با طعم عشق
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
اهل شیراز شهر گل و بلبل، عاشق آشپزی و با عشق آشپزی میکنم
نهراس : خدا با توست دلتنگ مشو: خدا نگهدار توست. بله ،تو رایاری خواهد رساند و در پناه خود خواهد گرفت💐 ‎‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌
بهمن ۶۲مشهد💐تاریخ ورود۱۵آبان ۹۴ 🙏خدایاشکربه خاطرهمه چیز🙏 اینستا:m.mohammadii62
کاربر فعال سرآشپز پاپیون