عکس کیک شیر
pary
۱۰
۲۵۴

کیک شیر

۲۴ بهمن ۹۷
#کیک شیر
تخم مرغ :۵عدد متوسط یا (۴عدد بزرگ)
شکر:۱ونیم پیمانه
آردسفید:۲پیمانه
وانیل شکری:نصف قاشق مرباخوری
بیکینگ پودر:۱قاشق غذاخوری
روغن مایع:۱پیمانه
شیرداغ (درحدی که انگشت دست نسوزد):۱پیمانه
سفیده و زرده تخم‌مرغ را از هم جدا کنید-سفیده تخم مرغ رابادوقاشق ۲قاشق غذاخوری شکرمخلوط کنید وآنقدرباهمزن بزنیدتا کف کندوظرف رابرگرداندیدازظرف نریزد
زرده تخم مرغ رابامابقی شکرآنقدرهم بزنید تاکشدارشودورنگ آن کرم شود وبعدروغن وشیر رااضافه کرده و۲دقیقه دیگر به همزدن ادامه دهید ازاین به بعدبالیسک ادامه میدهیم
آردوبیکینگ پودررا۳بارالک کرده وآرام آرام به مواد بالا اضافه کنید وبه صورت دورانی هم بزنید ووانیل رااضافه کنید ودرآخرسفیده رااضافه کرده و درحدمخلوط شدن هم بزنید به صورت دورانی.
موادکیک رادرقالب ریخته ودرفربه مدت یک ساعت بادرجه حرارت ۱۷۰درجه میگذاریم تابپزدبه هیچ عنوان درفررابازنکنید وبعدازاین مدت باخلال کیک راچک کنیداگربه خلال چسبیدیکم دیگردرفرقراردهیدواگرنچسبیدکیک آماده است
اگر خواستید کاکائواضافه کنید به همان میزان ازآرد کم کنید
...
نظرات