عکس پلو با مرغ ناردونی
آی تک و آیسان
۱۴
۱۹۴

پلو با مرغ ناردونی

۴ اسفند ۹۷
اینم از شام که واسه تولد درست کرده بودم.من تاریخ تولد رو زدم.

97/12/1
🎶زندگی سخت نیست
💜زندگی تلخ نیست
🎶زنــدگـی همچـون
💜نـت‌های موسیـقی
🎶بـالا و پـایـیـن دارد
💜گاهی آرام و دل‌نواز
🎶گاهی سخت و خشن
💜گاهی شاد و رقص‌آور
🎶گــاهـــی پــــر از غــــم
💜زندگی را باید احساس کرد
...
نظرات