عکس حلوا شیره انگور_ خیرات رفتگان
h.f
۲۸
۳۶۰

حلوا شیره انگور_ خیرات رفتگان

۹ اسفند ۹۷
خداوندا بر محمد و خاندان او درود فرست و ما را از شر فساد آرزوهای دور و دراز دنیا در امان دار...

و به صدق عملی که برای تو خالص باشد هدایت فرما...
خداوندا ما را از گردنه های سخت دنیا به سلامت دار و مرگ را در برابر ما بدار...

و مباد که پایان بریم روزی را در پس روز دیگر ؛ گامی را از پس گام دگر ، و بپیوندیم نفسی را به نفس دیگر بی یاد مرگ و بی یاد روز دیدار تو...
...
نظرات