عکس اینم سفره هفت سین ۱۳۹۸

اینم سفره هفت سین ۱۳۹۸

۹ فروردین ۹۸
ما هر سال یه هفته به عید میریم خونه مامانم تا ۲۰ فروردین برا همین هفت سین واقعی نمیزارم تو ۱ ماهی که نیستیم اگه بزارم خراب میشن
...