عکس مسقطی کاسترد

مسقطی کاسترد

۶ خرداد ۹۸
مسقطی کاسترد برای شب 21 ماه مبارک رمضان برای حسینیه محله مون بردم ،شب شهادت حضرت علی (ع) دوستان در قنوت سبز دعایتان ما را فراموش نکنید والتماس دعایی برای ماهم بکنید
ان شاالله بحق این شب عزیز ??🙏:
👐 خدایا تمام مریضا لباس عافیت بر تنشان بپوشان 🙏
👐تمام مشکلات وموانع زندگی برای همه در زندگی به سهل آسان برطرف بفرما 🙏
👐زمینه ازدواج جوان ها به سهل آسان مهیا وهمگی خوشبخت بشن در زندگی 🙏
👐خدایا هر کسی هر حاجت ،هر خواسته ای دارد به حق این شب عزیز حاجتش برآورده بفرما 🙏
👐خدایا به حرمت این شب عزیز ،به آبروی آقا امیرالمومنین همه ما را عاقبت بخیر بگردان 🙏
ان شاالله به حق این شب عزیز زیارت آقا امیرالمومنین در این دنیا 🙏 وشفاعتش در آخرت نصیب همه ما بگردان 🙏
...
نظرات