عکس سفره افطار...
ی دورهمی کوچولوی چند نفره
hosein.Khoramdel
۱۱۶
۱.۳k

سفره افطار... ی دورهمی کوچولوی چند نفره

۱۰ خرداد ۹۸
باز پنج شنبه آمد🌸
روزدلتنگی روزخاطرات
روزاشڪ وحسرت روز بی قرارے
روزجاے خالی مسافران بهشتی
روزخواندن فاتحه وصلوات 🍃
الهی روحشان شادویادشان گرامی

ارادتمند همگی دوستان پاپیونی

حسین خرم دل

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
...
نظرات