عکس لواشک
مریم گلی
۱۶
۳۶۸

لواشک

۱۵ تیر ۹۸
طبق معمول مهدیس خانم عروسک شو به زور جاکرد توی عکس😆😆
🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻
📚 ریشه ضرب المثل از کوره در رفتن

✴️ وقتی کوره های آهنگری برای جدا کردن آهن از سنگ آهن و یا گداختن آهن روشن می شود،
لازم است که درجه ی حرارت کم کم بالا برود تا آهن سرد به تدریج گرم و گداخته و مذاب شود، زیرا آهنی که ناگهان در حرارت شدید قرار بگیرد سخت گداخته شده و سپس با صداهای مهیبی منفجر و به بیرون کوره پرتاب می شود،
یعنی " از کوره در می رود "

از این رو برای توصیف رفتار افرادی که ناگهانی و به سختی خشمگین میشوند از این اصطلاح آهنگری استفاده می شود .
┄┄┄❅✾❅┄┄┄
🌋🌋🌋🌋🌋🌋🌋🌋🌋🌋🌋
...
نظرات