عکس صبحانه
پردیسا
۳۴۳
۲.۲k

صبحانه

۷ شهریور ۹۸
سلام دوستان جان😘😘 راستش ازخواب بیدارشدم دیدم همسرم نون تازه خریده صبحونه آماده کرده 😊منم گفتم این لحظه تاریخی روثبت کنم ،ممکنه دیگه تکرارنشه 😄والاازمردی که هنوزبلدنیست گازروشن کنه همچین‌چیزی بعیده😂😂فقط شرمنده ظرفاهمه‌لنگه به لنگه اس مرد است دیگر😂مرباهام مربای انجیر سیب آلبالودستپخت خودمه ازلطف وهمراهیتون‌ سپاسگزارم خیلی ماهید😘😘
...
نظرات