عکس کیک بهاری
مریم آرمند
۱۰۱
۹۵۷

کیک بهاری

۱۳ شهریور ۹۸
اگر روزی دنیا را دوست نداشتی، جایت را عوض کن تا از زاویه ای دیگر به آن بنگری.
دنیا از بعضی زوایا دوست داشتنی ست و در بعضی زوایا نه.
در بعضی از زوایا بهتر و زیباست،
در بعضی زوایا تاریک و خسته کننده.
یادت باشد تو باید جایت را عوض کنی،
چرا که دنیا هرگز از جایش تکان نخواهد خورد.

رسول یونان
📕راه طولانی بود از عشق
حرف زدیم

#کیک_تولد
#کیک_فوندانت
#کیک_دختر
...
نظرات