عکس دسر کیک و گاناش

دسر کیک و گاناش

۲۶ شهریور ۹۸
زندگی فهم نفهمیدن‌ هاست
آسمان نور خدا عشق سعادت
با ماست
در نبندیم به نور
در نبندیم به آرامش پر مهر نسیم
زندگی رسم پذیرایی از تقدیر است
...
نظرات