نان اهری | سرآشپز پاپیون
عکس نان اهری

نان اهری

۱۰ مهر ۹۸
نذر پرندگان ..
دعایم مشتی دانه بود که آویزانش کردم در ایوان تا پرنده ای بیاید و بخورد و به خدا بگوید این دانه که خوردم از ایوان خانه ای بود که صاحبش دعایی داشت و خدا بگوید: با آن دانه که خوردی، تنت اندکی گرم شد؟ بالت کمی جان گرفت؟
و پرنده بگوید: بله اندکی
و خدا بگوید: بیا این استجابت را ببر و بگذار در ایوانش به پاس همان اندکی...

اجابت کند دعاهایتان را خدایی که روزی پرندگانش هم بهانه عاشقی با اوست..
...
نظرات
سایر کاربران
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
☆یه جهان خوبی و آرامش براتون آرزو دارم... ☆فرزانه... ☆فروردین... ☆رفسنجان... "فقط خدا"
سلام دوستای گل پاپیونی به پیج من خیلی خوش اومدین🌹🌹🌹
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
کاربر فعال سرآشپز پاپیون