عکس جگروز

جگروز

۱۱ مهر ۹۸
هر چه مغرورتر باشی
تشنه ترند برای با تو بودن
و هرچه دست نیافتنی باشی
بیشتر به دنبالت می آیند؛
امان از روزی که غروری نداشته باشی
و بی ریا به آنها محبت کنی
آن وقت تو را هیچ وقت نمی بینند؛
سادهـ از کنارت عبور می کنند
پس تا میتوانی مغرور باش 👌
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

سلام دوستان پاپیونی عزیز، خواهرای مهربونم همگی خسته نباشین 😍
اینم از پخت جگروز خودم پز جاتون سبز عالی شد ومورد پسند اعضای خانواده قرار گرفت😊
دستورش طبق دستور پاپیون درست کردم .
اینم لینگ دستور در سرآشپز پاپیون 👇
https://sarashpazpapion.com/recipe/nev03oo15jtmh6tpvhpv8nn7l1upqe1o
...
نظرات