عکس سالاد ماکارونی متفاوت
خاطره
۱۱۶
۱.۸k

سالاد ماکارونی متفاوت

۱۸ مهر ۹۸
زنی شوهرش مُرد برای اينكه خدمتی به شوهر كرده باشد. شبهای جمعه غذایی تدارک میكرد
و به وسيله فرزند يتيم خود به خانه فقرا میفرستاد

طفل بيچاره با اينكه گرسنه بود ،غذا را از مادر میگرفت و به فقرا ميرساند و خود با شكم گرسنه به خانه بر میگشت و میخوابيد تا اينكه شبی كاسه صبرش لبريز شد
و در راه غذا را خودش خورد و با شكم سير به خانه برگشت و آسوده خوابيد

آن شب زن شوهر خود را در خواب ديد كه به او میگفت :
تنها غذای امشب به من رسيد .
زن از خواب بيدار شد و با كمال شگفتی از فرزندش پرسيد شبهای جمعه گذشته و ديشب غذا را كجا میبردی و به كی میدادی ؟ من ديشب پدرت را خواب ديدم كه ميگفت تنها غذای ديشب به او رسيده است .طفل راستش را گفت كه شبهای جمعه غذا را به خانه فقرا ميبردم ، ولی ديشب چون زياد گرسنه بودم ،خودم خوردم و آسوده خوابيدم
زن دانست بهترين خدمت به شوهر اين است كه يتيم او را سير نگهدارد

و از اينجاست كه در حديث است كه صدقه صحيح نيست در حالی كه خويشاوندان خودت محتاج و نيازمند باشند..از کتاب التكامل فی الاسلام نوشته استاد احمد امین..


🍂🍂🍂🍂

سالاد ماکارونی متفاوت
https://sarashpazpapion.com/recipe/7c3b78b6b5dafa96be47ddc8b5e57348
...
نظرات