عکس ژله مجلسی
soogand khanom
۱۲۷
۷۶۱

ژله مجلسی

۲۸ مهر ۹۸
اینم ژله خوشگل من که خونه مامان جونم درست کردم🙆💜

استقلال پرسپولیسه 😅

من بابام طرفدار استقلاله 😂
مامانم طرفدار پرسپولیس😅
منم که طرفدار میثمم🙆😆😂دیدم دوتا ژله تو یخچاله😲،ی قالبم تو کابینته😓
منم در یک عملیات یهوووویی تبدیلش کردم ب ژله دو رنگ😆💪
خدا ازم راضی باشه ،چقد من خوبم اخه😍😂😝
والا بخدا 😆😅
کسی اعتراض داره ایا😌👊😂
من دیگه برم پی زندگیم👣👐😍💜
...
نظرات