عکس کو کو سیب زمینی
مامانِ بهرام
۲۱۱
۱.۳k

کو کو سیب زمینی

۱۳ آذر ۹۸
#کوکو #سیب زمینی ،دوستم می گفت:با شوهرم رفتیم پالتو بخریم ،😄دونه دونه رنگا وطرح هایی که بود رو پوشیدم اومدم جلوش،،،،،مشگی:مگه با بات مرده🙁
سفید:مگه تو عروسی🤨
نارنجی:فقط شدی رفته گر شهرداری😏
صورتی:خرس گنده خجالت نمی کشی مگه بچه ای😠
قرمز:شنل قرمزی شدی،نه بابا مثل شمر شدی🤣
خاکستری:مگه فیلی😆
راه راه سفید مشکی:شبیه گوره خرشدی که🤣
سفید با دایره های مشکی:مگه گاوی😜
سفید آستین های مشکی:فتوکپی پنگوئن شدی🤪
دور گردنش خز داشت:چقدر شبیه شتر مرغ بودی من نمی دونستم🤔
ساده کوتاه:همین مونده زن من کوتاه بپوشه🤨
ساده بلند:شبیه جادوگرا شدی😎
اومدیم خونه،میگه سلیقه ام نداری که این همه پالتو چرا هیچ کدومو نخریدی😥😥😥
...