عکس نان مربایی
مطهره
۲۲
۳۳۱

نان مربایی

۳۰ دی ۹۸
خدای خوبم 💖

تو که نزدیک من باشی
حالِ دلم خوبِ خوبِ خوب می شود

ته دلم قرص می شود
به تو ، توکل می کنم و آرامش را می پاشم به زندگیم و بعد خودم را به تو می سپارم و پشتم گرم می شود...

امروزم را زیباتر از هر روز نفس میکشم
امیدوارم و دلم روشن است به روزهای شیرین ،، به لبخند ،، به اجابت دعاهایمان ،، به محو شدن غم هایمان
من دلم روشن است😇

مهربانم شکرت که هستی💖
...
نظرات