عکس پنکیک
ᶠᵃᶠᵃ
۵۶۲
۱.۵k

پنکیک

۱۵ بهمن ۹۸
بگذار هر ثانیه، حالِ تو خوب باشد.... 
بگذار رفتنی ها بروند و ماندنی ها بمانند.... 
تو لبخندت را بزن، انگار نه انگار...
حالِ خوبِ خودت را... 
به هیچ اتفاق و شرایط و شخصی گره نزن!
بی واسطه خوب باش،... 
بی واسطه شادی کن و بی واسطه بخند...
شک نکن؛... 
تو که خوب باشی... 
همه چیز خوب می شود ... 

‏❥❥♥♥♥❥❥

نرگس صرافیان طوفان


...