عکس ناگت مرغ با پنیر
نرگس
۱۲
۸۰۱

ناگت مرغ با پنیر

۱۶ اسفند ۹۸
چه زیباست
زندگی کردن با امید …
نه امید بخود؛
که غرور است !
نه امید به دیگران؛
که تباهی است !
بلکه امید به خدا؛
که خوشبختی و آرامش است🌼🌼🌼
#ناگت_مرغ#خوشمزه
...
نظرات